Alpacka Ekofarm Hultet

Leaderprojekt

Information om Leaderprojektet

Alpacka och Älg gården har beviljats stöd med 191 203 kr från EU och svenska staten till ett Leader projekt. Leader arbetar med Lokalt Ledd Utveckling och stödet skall främja bl.a. entreprenörskap på landsbygden.
Syftet med projektet är att renovera och marknadsföra ett befintligt besöksmål för en ökad omsättning och att locka fler kunder som kan tillföra besöksnäringen i stort ett mervärde.
Inom ramarna för projektet skall investeringar och renoveringar göras på gården, bl.a. skall nya skyltar och belysning inskaffas, renovering av gårdens två stugor för uthyrning skall genomföras och pengar har också avsatts för en förbättrad marknadsföring av gården.

0

Din varukorg