Alpacka Ekofarm Hultet

Allmänna villkor

När blir bokningen bindande.
Hyreskontraktet blir bindande för er som hyresgäst och oss som hyresvärd så snart vi har skriftligt bekräftat er bokning och ni har betalat förskott eller hela hyran

Hur sker betalning?
Bokar ni 40 dagar i förväg är förskottsbetalningen 20% av totala hyresbeloppet. Betalning skall göras inom 10 dagar från bekräftelsen. Resterande hyra betalas senast 30 dagar före ankomstdatum.
Har ni bokat senare än 40 dagar före ankomstdagen, skall hela beloppet betalas inom 10 dagar från bekräftelsen.
Har ni bokat senare än 21 dagar före ankomstdagen måste inbetalning ske omgående.

Vad sker vid försenad betalning?
Har vi inte fått betalning i rätt tid, förbehåller vi oss rätten att annullera er bokning.
Skulle ni ej betala restbeloppet så gäller återbetalningsklausul.

Återbetalningsklausul.
Ni kan säga upp bokningen skriftligt eller muntligt till oss. Vi bekräftar då er uppsägning skriftligt.
Om avtalet säges upp 90 dagar före tillträdesdag betalar ni en uppsägningsavgift på max 550 kronor.
Vid uppsägning 90 – 25 dagar före ankomstdagen skall 50% av hyran betalas.
Vid uppsägning 24 – 1 dag ska betalas 90% av hyran.
Vid uppsägning ankomstdagen ska betalas 100%.
Om ni betalt mer än klausulen anger kommer vi att betala mellanskillnaden till konto som angives av er.
Om vi lyckas hyra ut till någon annan återbetalar vi hyran minus en kostnad på 550 kronor

Hyresgästens rättigheter.
Skulle inte stugan vara ledig på angiven tid och vi ej lyckas erbjuda er likvärdigt boende, så har ni rätt att säga upp hyreskontraktet och vi kommer då att återbetala hela hyresbeloppet. Alternativ till uppsägning är hyresminskning.
Saknar ni något under ert uppehåll hos oss, meddela oss omgående om detta, så att vi har möjlighet att rätta till detta.
Ni har också rätt att överlåta hyreskontraktet till annan hyresgäst. Denna måste vi dock godkänna. I detta fall måste vi ha meddelande senast före ankomstdagen.
Om stugan på grund av längre avbrott i vatten, el, eld eller andra jämförbara avbrott ej kan användas förpliktigar vi oss att återbetala hyran för den tid avbrottet varat.

Hyresgästens ansvar.
Hyresgästen ansvarar för skador som kan uppstå på hus och inventarier under hyrestiden.
Hyresgästen svarar för att endast det antal personer som angivits i bokningen övernattar.

0

Din Varukorg